Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZAW - INFORMACJE PODSTAWOWE
ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM!
 

Jeżeli interesuje cię ciekawa praca, dobre zarobki, zdobycie bogatych doświadczeń, poznania nowoczesnej techniki zajrzyj na strony:
http://www.czluchow.wku.wp.mil.pl
http://www.wszwgdansk.mil.pl/
http://www.mon.gov.pl


Gdy podejmiesz decyzję przyjdź do nas!
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie,
ul. Wojska Polskiego 11,
lub zadzwoń pod numer telefonu 261415401. 

 


Posiadasz wykształcenie conajmniej gimnazjalne, polskie obywatelstwo
i nie byłeś karany?
Chcesz rozpocząć samodzielne życie i uniezależnić się od innych?
Zacznij zarabiać spełniając się zawodowo i rozwijając swoje zainteresowania!!!


!!WAŻNE!!

Dokładne informacje na temat ćwiczeń i norm sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej
dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych w dziale:


>> PLIKI DO POBRANIA <<

 


Korpus szeregowych zawodowych to całkowicie nowy korpus osobowy w polskiej armii. Został stworzony w celu uzawodowienia stanowisk, które do chwili obecnej przeznaczone były dla poborowych, powoływanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Obejmuje on stanowiska młodszych specjalistów i kierowców zasadniczej służby wojskowej, wymagających długotrwałego i kosztownego szkolenia w centrach i ośrodkach szkolenia oraz część stanowisk dotychczas przewidzianych dla podoficerów zawodowych.

Jako starszy szeregowy zawodowy otrzymasz:

 • godziwe wynagrodzenie,
 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • bezpłatne wyżywienie,
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie oraz corocznie dodatkowe należności na uzupełnienie elementów umundurowania,
 • urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz dodatkowe urlopy wynikające ze specyfiki służby wojskowej,
 • coroczny, jednorazowy zwrot kosztów za przejazd (wraz z rodziną) do wybranej miejscowości w kraju,
 • dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów za przejazd do miejscowości pobliskiej,
 • nagrody uznaniowe,
 • odprawę pieniężną po zakończeniu służby.

Możesz rozpocząć pracę w jednostkach wojskowych w całej Polsce oraz poza granicami kraju, jeśli tylko spełniasz odpowiednie wymogi psycho-fizyczne stawiane przed żołnierzami zawodowymi.

Zgłoś się lub zadzwoń do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania WKU, tam uzyskasz wszystkie informacje na temat miejsca i stanowiska pracy którym będziesz zainteresowany i na którym będziesz mógł się rozwijać.

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
Wojska Polskiego 11
77-300 Człuchów
tel. 261415401
fax. 261415409
wkuczluchow.poczta@ron.mil.pl