Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WOT - Informacje ogólne

 

 


https://terytorialsi.wp.mil.pl/


 

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do  końca  2019  roku  zaplanowano  utworzenie  63  batalionów,  które  wejdą  w  skład
17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwsze trzy brygady zostały już sformowane, pozostałe jednostki powstaną do końca 2019 roku.    

 


Rozpoczął się nabór do
7 POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

Dowódcą 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej  został
kmdr Tomasz LASKOWSKI.


Misją 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej (7 PBOT)  będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Docelowa liczba żołnierzy w 7 PBOT wyniesie ok. 1000 osób , a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia. Do końca 2018 roku zaplanowano utworzenie 2 pododdziałów w Gdyni oraz Malborku do których zostanie powołanych 460 ochotników Terytorialnej Służby Wojskowej.

Do wyżej wymienionych pododdziałów mogą być powoływani ochotnicy z terenu administrowanego przez WKU w Człuchowie. Z chwilą utworzenia macierzystego pododdziału dla rejonu obejmującego powiaty człuchowski, chojnicki, bytowski, starogardzki oraz kościerski żołnierze TSW zostaną przeniesieni do tego pododdziału.

W miesiącu wrześniu 2018 roku planuje się przeprowadzić 16 dniowe szkolenie podstawowe dla ochotników, którzy do tej pory nie mieli odbytej żadnej formy służby wojskowej i posiadają status „osoby przeniesionej do rezerwy”. Żołnierze Ci na zakończenie szkolenia złożą przysięgę wojskową na terenie garnizonu Gdańsk.

DANE KONTAKTOWE DO PUNKTU INFORMACYJNEGO
7 POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
tel.: 261 212 472

DANE KONTAKTOWE DO PUNKTU INFORMACYJNEGO WKU

tel.: 261 415 420 - mjr Andrzej GEJDA

lub

tel.: 261 415 426 - p. Beata KOLTER

adres e-mail: wkuczluchow.rekrutacja@ron.mil.pl

 


ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCEJ KANDYDATA
DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
Wojska Polskiego 11
77-300 Człuchów
tel. 261415401
fax. 261415409
wkuczluchow.poczta@ron.mil.pl