Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

W dniu 27 października 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ogłosiła "Tymczasową Ustawę o Powszechnym Obowiązku Służby Wojskowej". Na mocy tej ustawy powołano organy administracji wojskowej oraz określono ich zadania  i kompetencje. Były to Okręgowe Komendy Uzupełnień oraz podległe im Powiatowe Komendy Uzupełnień, których ostatecznie w całym kraju powstało około sto dziesięć.

W kolejnych latach Terenowe Organy Administracji Wojskowej podlegały wielu różnym zmianom organizacyjnym. Pomimo tego jednak, były w stanie właściwie przygotować mobilizację Sił Zbrojnych w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej  nastąpiła odbudowa administracji wojskowej. Pierwotnie, w kilku etapach, sformowano 122 Rejonowe Komendy Uzupełnień (RKU).

Ustawa z dnia 4 lutego 1950 roku o powszechnym obowiązku wojskowym przyniosła kolejne zmiany w terenowej administracji wojskowej, przeformowując RKU w Wojskowe Komendy Rejonowe (WKR). W 1951 roku wprowadzono pośredni szczebel kierowania w postaci Wojskowych Komend Wojewódzkich (WKW).

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony PRL z dnia 9 marca 1967 roku zreorganizowała TOAW, powołując w miejsce dotychczasowych WKW i RKU - Wojewódzkie, Powiatowe, Miejskie i Dzielnicowe Sztaby Wojskowe.

To właśnie na mocy tej ustawy rozpoczął swoją działalność Powiatowy Sztab Wojskowy w Człuchowie. Na siedzibę PSzW wyznaczono, przejęty od Urzędu Powiatowego w Człuchowie, budynek przy Alei Wojska Polskiego 11.

W celu dostosowania struktury TOAW do nowego, dwustopniowego podziału administracyjnego kraju, w 1975 roku przeformowano terenowe sztaby wojskowe szczebla powiatowego, miejskiego i dzielnicowego w Wojskowe Komendy Uzupełnień (WKU), Wojewódzkie Sztaby Wojskowe przejęły rolę dawnych WKW.

W ten sposób PSzW w Człuchowie został przeformowany w funkcjonującą do dziś Wojskową Komendę Uzupełnień w Człuchowie.

  

  

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
Wojska Polskiego 11
77-300 Człuchów
tel. 261415401
fax. 261415409
wkuczluchow.poczta@ron.mil.pl