Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie - Uroczyste wręczenie aktu mianowania na pierwszy stopień oficerski ppor. Antoniemu BASZANOWSKIEMU.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
25.10.2018
Uroczyste wręczenie aktu mianowania na pierwszy stopień oficerski ppor. Antoniemu BASZANOWSKIEMU.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 22 września 2018r. Nr 122-70-2018 mianował nie podlegajacego obowiązkowi służby wojskowej Antoniego BASZANOWSKIEGO, s. Wincentego, 1921r. na pierwszy stopień oficerski: PODPORUCZNIKA.

W dniu 25 października 2018r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Człuchowie ppłk Grzegorz NOWAK dokonał uroczystego wręczenia ppor. Antoniemu BASZANOWSKIEMU aktu mianowania.

Pan ppor. Antoni BASZANOWSKI w okresie od 8 listopada 1944r. do 8 maja 1945r. walczył jako ochotnik w Polskich Sziłach Zbrojnych na Zachodzie przeciwko wojskom niemieckim. Następnie, do dnia 7 maja 1947r., służył w 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka, 1 Polskiej Brygadzie Spadochronowej oraz 3 Batalionie Spadochronowym.

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
Wojska Polskiego 11
77-300 Człuchów
tel. 261415401
fax. 261415409
wkuczluchow.poczta@ron.mil.pl